Vikeså Byggprosjektering

Velkommen

Til Vikeså Byggprosjektering As

Vikeså Byggprosjektering ble startet i mai 2018. Foretaket eies og drives alene av Mikael Vikeså. Mikael er utdannet sivilingeniør i byggteknikk. Det er tatt Mastergrad i konstruksjon og materialer. 

Kontorlokalene er i Planteskogvegen 7, 4438 Sira. Mikael startet som rådgivende byggingeniør i 2012. Vikeså Byggprosjektering er et sentralt godkjent foretak

Foretaket bruker de fremste programvarene på markedet både for tegning, prosjektering og dimensjonering. Foretaket bruker også egetutviklet kvalitetssikring- og styringssystem for alle prosjekter for å sikre ønsket kvalitet. 

VIKESÅ BYGGPROSJEKTERING AS er godkjent innen følgende områder:
Funksjon Fagområde Tiltaksklasse  
Ansvarlig søker (for alle typer tiltak) 1 Vis betydning
Prosjekterende Arkitektur 1 Vis betydning
Prosjekterende Konstruksjonssikkerhet 1 Vis betydning
Prosjekterende Bygningsfysikk 2 Vis betydning
Uavhengig kontrollerende Bygningsfysikk 2 Vis betydning

Prosjektering

Fagfelt

Byggteknikk

Dimensjonering av betong, stål- og trekonstruksjoner i alt fra små enebolig til store boligblokker.

Vi bruker FEM-design som er det fremste beregningsverktøyet på markede

Bygningsfysikk

Vi tilbyr energirådgivning med bla utarbeidelse av energimerking, energisimuleringer med SIMIEN, og hjelp til energitiltak og støtteordninger.

Bilde av arkitekttegning 3d med hånd - Vikeså Byggprosjektering As

Arkitektur

Planløsning, estetikk og plassering av eneboliger og enkelte andre mindre tiltak.

Byggesøknad

Utarbeidelse av komplette byggesøknader for alle tiltak.

Akustikk & støy

Beregning av støynivå og innvendig akustikk. Prosjektering av støyreduserende tiltak for eneboliger.

Brann

Utarbeidelse av brannkonsept for eneboliger. Brannsikring av boligen.

Skredvurderinger

Utarbeidelse av skredrapport og sikrende tiltak.

Uavhengig kontroll

Kkontroll av bygningsfysisk prosjektering for boligblokker, skoler m.m.

Trenger du en prosjektleder?

Kontakt oss for et godt uforpliktende tilbud

Du finner oss her

Planteskogvegen 7, 4438 Sira